Maandag 25 oktober

De IenW Datadagen vinden plaats op 25, 26 en 27 oktober. Ieder dag kun je tussen 13.30 en 17.00 uur deelnemen aan verschillende online deelsessies. Bekijk hieronder de deelsessies van maandag of kijk welke sessies er worden aangeboden op dinsdag 26 oktober en woensdag 27 oktober.

Aftrap van de datadagen!

Jan van den Bos & Hillie Beentjes

Hillie Beentjes en Jan van den Bos openen de IenW datadagen in een gesprek met Gijs van Schouwenburg waarin zij terugblikken op ca 5 jaar Anders Omgaan met Data maar vooral ook vooruitkijken naar de volgende stap.

Jan van den Bos is Inspecteur-Generaal van de ILT en voorzitter van de IV-raad van IenW.

Hille Beentjes is plaatsvervangend Secretaris-Generaal en CIO van IenW en tevens plaatsvervangend voorzitter van de IV-raad.

Jan en Hillie voeren samen de BSR-portefeuille Strategische informatievoorziening en Anders Omgaan met data.

Informatie Gestuurd Optreden

Bas Keyzer en Nina de Bakker

KMAR en ICTU 

Ben je geïnteresseerd in hoe de Koninklijke Marechaussee (KMar) informatie gebruikt om het land veilig te houden? En welke uitdagingen zij zijn tegengekomen tijdens de implementatie van hun datastrategie? En vooral hoe ze deze hebben opgepakt? Meld je dan aan voor deze interactieve sessie met twee medewerkers van de KMar en ICTU.

De Datakoers ILT: een week bij de ILT in 2026 ​

Mirjam Sabir​​

ILT

De Datakoers ILT schetst het verhaal van de toekomst: een professionele, informatie-gestuurde organisatie die midden in de veranderende maatschappij staat. Om de kansen van innovaties met data concreet te maken, bespreken we in deze workshop de werkweek van een aantal fictieve ILT’ers in 2026. Dit vergezicht is vooral bedoeld te inspireren en gezamenlijk prioriteiten te stellen over de behoefte van de ILT rondom innovatie en is dus geen blauwdruk voor de toekomst.

Data en digitalisering als EU geopolitiek, een nieuw juridisch raamwerk: Voorbij Inspire met data spaces en the Green Deal.

Ton Zijlstra

Geonovum

De EU maakt een unieke geopolitieke propositie waar de maatschappelijke kansen van digitalisering maximaal benut worden en tegelijkertijd burgerrechten centraal staan. Daartoe is recent een breed pakket aan wetten voorgesteld t.a.v. digitale markten en diensten, AI, datagebruik en open data, die alle datahouders raakt. Het zijn ingrijpende stukken wetgeving die een stevige link leggen tussen data en digitalisering enerzijds en beleidsthema’s anderzijds waar met die data resultaten geboekt moeten worden. De Europese Green Deal voor klimaatadaptatie is bijvoorbeeld zeer datagedreven.

(Deze presentatie is onderdeel van een reeks van 4 samenhangende EU presentaties/workshops die ook afzonderlijk te volgen zijn)

Het kompas van IenW, wat doet data daar nou mee?

Sofie Stolwijk

IenW

Sofie Stolwijk schetst de context van het Kompas van IenW en wat ons de komende tijd te doen staat. Werken volgens het kompas stelt IenW voor een aantal indringende vragen. Bv over de spanning tussen meer datagebruik en de consequenties voor de energietransitie. Welke rol kiest IenW kiest hierbij? Van wie zijn data eigenlijk? Welk marktmodel is zich aan het ontwikkelen en welke consequenties heeft dat voor IenW? Sofie, Ben Geurts, directeur Algemeen Strategisch Advies van
IenW en Rian van den Broek, directeur Concerndirectie Informatievoorziening
gaan hierover onder leiding van Gijs van Schouwenburg met elkaar in gesprek.

Dashboard workshop: Gedreven? Maar nog niet informatiegedreven?

Tim Aalvink en Joeri Beckers

UDAC – F&I – AO/IC (MI)

LET OP. DEZE WORKSHOP DUURT TWEE UUR EN VIND PLAATS IN RONDE 1 EN 2 VAN DE KEUZESESSIES

Ben je gedreven in je werk, maar nog niet informatiegedreven? Loop je tegen zaken aan die je met data denkt op te kunnen lossen, maar je mist de vertaalslag? Kom dan naar deze sessie! We behandelen verschillende uitdagingen die zich voor doen om vanuit een initiatief te komen tot een nuttig inzicht. Issues van toegang tot de bron, relaties leggen tussen bronnen en uitdagingen bij het creëren van inzichten komen aan bod! Hierna gaan we aan de slag met jouw uitdaging om te kijken waar in de pipeline de bottleneck zit! 

Al je data op één plek met het Centraal Toegangspunt Data (Rijkswaterstaat)

Margot van Dorst en John Schobben

Rijkswaterstaat

Datagedreven werken is het streven bij Rijkswaterstaat. Er is een datastrategie om dit te bereiken, maar er zijn nog behoorlijk wat drempels binnen onze organisatie. Een voorbeeld hiervan is dat veel data niet vindbaar, begrijpelijk en ontsloten is. Om dit te overkomen wordt er hard gewerkt aan het Centraal Toegangspunt Data (CTD), hét portaal om al je data te vinden. We zullen je vertellen wat het Toegangspunt inhoudt en horen graag je feedback en eigen ervaringen op dit vlak!

Op de stoel van de projectmanagers van de Digitale Transport Strategie

Sjoerd Boot en Debby van der Schuit

DGLM

Door data te delen kunnen bedrijven en overheden de logistieke keten voorspelbaarder en efficiënter maken. Het klinkt logisch en nuttig, maar waarom gebeurt het dan nog te weinig? Tijdens de workshop van de Digitale Transport Strategie zijn deelnemers aan zet. Hoe zou jij bedrijven, toezichthouders en decentrale overheden stimuleren om in te stappen? Aan de hand van een aantal real-life uitdagingen gaan we aan de slag.

Het datalab van RWS | Rotondedetectie met satellietbeelden en deep learning

Tijn Schouten

Rijkswaterstaat

Het RWS Datalab biedt innovatieve oplossingen op zowel vraag- als aanbodgestuurde basis. Uit de vraag van het Nationaal wegenbestand om rotondes te herkennen met satellietbeelden is een uitbreidbaar en modulair platform ontstaan genaamd Cronus. We laten je zien welke stappen we hebben gezet om robuust en reproduceerbaar tot een goed presterend deep learning model te komen om rotondes te herkennen op satellietbeelden en hoe we dit willen integreren in ons generieke en uitbreidbare platform om toekomstige modellen snel te kunnen uitrollen.

IenW Dataprincipes

Paul Leunissen

CDIV 

IenW heeft de ambitie geformuleerd zich te ontwikkelen tot een proactieve en innovatieve speler in de ontwikkelingen op het gebied van data. Verschillende activiteiten binnen ons Ministerie geven daaraan invulling. Met de IenW Dataprincipes, onlangs vastgesteld door de Bestuursraad van IenW, geven we richting geven aan dat denken en handelen.

Tijdens deze presentatie staan we stil bij nut en noodzaak van deze principes, komen uiteraard de principes zelf aan bod en kijken we naar werking en mogelijke toepassing ervan.

Dashboard workshop: Gedreven? Maar nog niet informatiegedreven?

Tim Aalvink en Joeri Beckers

UDAC – F&I – AO/IC (MI)

LET OP. DEZE WORKSHOP DUURT TWEE UUR EN VIND PLAATS IN RONDE 1 EN 2 VAN DE KEUZESESSIES

Ben je gedreven in je werk, maar nog niet informatiegedreven? Loop je tegen zaken aan die je met data denkt op te kunnen lossen, maar je mist de vertaalslag? Kom dan naar deze sessie! We behandelen verschillende uitdagingen die zich voor doen om vanuit een initiatief te komen tot een nuttig inzicht. Issues van toegang tot de bron, relaties leggen tussen bronnen, en uitdagingen bij het creëren van inzichten komen aan bod! Hierna gaan we aan de slag met jouw uitdaging om te kijken waar in de pipeline de bottleneck zit! 

IenW en het structureel Anders Omgaan met Data: transitie AOmD en inrichten van de datafunctie.

Rob Schuitema en Pieter Lindhout

IenW – FIB/CDIV en I-Interim Rijk 

Het programma AOmD wordt afgerond. Digitalisering, dataficering en andere innovaties moeten deel uit gaan maken van de IenW-organisatie: hoe beïnvloedt dat het werk van IenW; hoe kan IenW invloed hebben? Hoe doet IenW dat structureel en betrouwbaar?

Brave new data: een economisch perspectief op dataregulering

Ramy El-Dardiry en Bastiaan Overvest

Centraal Planbureau (CPB)

Data zijn onzichtbaar en overal. Maar zijn ze ons tot last of tot hulp? We laten zien dat vanuit economisch perspectief data soms te veel worden gedeeld en soms te weinig. Via een smart mobility casus bespreken we wat beleidsmakers daaraan kunnen doen.

Innovatiemarkt

Diverse sprekers​

In deze sessie drie korte presentaties:

(1) Managementdashboard voor de AM-keten
Dinant Schippers(RWS)

Een management-dashboard geeft ketenpartners in de assetmanagementproces een inzicht in het presteren van de assets op het gebied van: beschikbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en kosten en biedt een basis voor een keten-brede prestatiesturing.

(2) Werken met data voor beleid- Kickstarter MaaS appliatie
Nico Spijkers (Unit Innovatie)

De wereld van data en beleid dicht bij elkaar brengen beidt kansen voor verbeterde beleidsadviezen. Echter, dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Initiële data analyses helpen op de juiste vervolgvragen en meerwaarde van data aan te tonen voor beleid. Ik deel daarin graag onze eerste ervaringen.

(3) Detectie zeezwaaien: afval dumpen in zicht
Paul Merkx (ILT)

Zeezwaaien is het lozen van ladingrestanten door schepen op zee. Tijdens deze pitch laat het Innovatie- en Datalab van ILT zien hoe lozingen door middel van AI-technieken gedetecteerd kunnen worden en hoe we dit kunnen gebruiken om illegale lozingen in de toekomst tegen te gaan.

Datagedreven en privacy. In gesprek met het CBS over wat we kunnen, mogen en willen!

Tirza König

Centraal Bureau voor de Statistiek

De wereld digitaliseert. Data wordt tegenwoordig overal verzameld, via sensoren, slimme apparaten en social media. Ook voor de overheid wordt datagedreven werken steeds belangrijker, maar welke uitdagingen brengt dat met zich mee? Waar ligt de grens tussen wat we technisch kunnen doen, wat we mogen doen en wat we willen doen? Het CBS geeft in deze sessie een kijkje in eigen keuken en gaat het gesprek aan over de vragen waar beleidsmakers mee te maken hebben.

Gijs van Schouwenburg in gesprek met

Elly Bogerman en Roeland Allewijn

Reflectie door gesprekleider Gijs van Schouwenburg met twee gasten op de onderwerpen die gedurende de dag behandeld zijn. Dagelijks kiezen gespreksleider en gasten een aantal pareltjes uit het programma die het belang van dataficering en digitalisering binnen IenW ondersteunen. Centraal staat de doorvertaling van de ambities in concrete acties van nu en mogelijkheden voor morgen.

Elly Bogerman is oud-directeur van ICTU en tegenwoordig werkzaam als adviseur voor I-Interim Rijk werkzaam bij verschillende onderdelen van de Rijksoverheid. Zij heeft een breed ontwikkelde kijk op digitalisering in en van het openbaar bestuur. Elly is ook als adviseur verbonden aan de IV-raad van IenW.

Roeland Allewijn is Chief Data Officer (CDO) van Rijkswaterstaat en in die hoedanigheid verbonden aan de IV-raad van IenW. Als CDO is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een meer datagedreven RWS. 

Gijs van Schouwenburg is programmamanager van het IenW brede veranderprogramma Anders Omgaan met Data dat vooral als doel heeft en had om IenW zich bewust te laten worden van het belang van dataficiering en digitalisering voor de maatschappij. Dat IenW daarom kennis moet opdoen van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van data-innovatie, de mogelijke gevolgen daarvan voor IenW en de technische mogelijkheden van data-innovatie en toepassingen daarvan binnen IenW in beeld moet brengen en haar handelen daarop moet afstemmen.