Dinsdag 26 oktober

De IenW Datadagen vinden plaats op 25, 26 en 27 oktober. Ieder dag kun je tussen 13.30 en 17.00 uur deelnemen aan verschillende online deelsessies. Bekijk hieronder de deelsessies van dinsdag of kijk welke sessies er worden aangeboden op maandag 25 oktober en woensdag 27 oktober.

Van de oude Grieken naar modern bestuur

Jan Van Ginkel

Concerndirecteur/loco provinciesecretaris provincie Zuid-Holland

Het belang van data en digitalisering om vraagstukken van maatschappelijk organiseren te transformeren in de cóntext van digital!

Samen hoogfrequent monitoren van het spoor

Paul v.d. Voort en Harry Sanders

ProRail

ProRail en NS werken samen om vanuit treinen het spoor intensiever te gaan monitoren en vice versa. Dit doen we door reizigerstreinen uit te rusten met sensoren om vervolgens via patroonherkenning afwijkingen te detecteren. We gaan in op een aantal innovatieve voorbeelden en laten zien hoe we succesvolle innovaties opschalen. 

Een voorproefje van de EU Greendeal dataspaces: het INSPIRE EU portaal, met data voor milieu en overige vraagstukken.

Edwin Biegel

Rijkswaterstaat

De EU werkt momenteel aan de oprichting van 9 dataplatformen waaronder de data spaces Mobiliteit, Greendeal en Energie. Dataspaces die opgericht worden om de data te kunnen leveren om o.a. vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, zero pollution en biodiversiteit te kunnen beantwoorden.

Gelukkig starten ze niet vanaf 0.

Al 10 jaar lang verzamelen alle EU landen op elkaar afgestemde data in het INSPIRE EU geoportaal. Dit om op pan-europees niveau data voor milieuvraagstukken beschikbaar te hebben. Ook IenW/Rijkswaterstaat helpt hieraan mee. Een groot deel van het INSPIRE gedachtengoed en verzamelde data zal doorontwikkelen naar de nieuwe dataspaces.

In deze presentatie wordt een voorproefje gegeven door te kijken naar wat INSPIRE al gerealiseerd heeft. En worden, zover als mogelijk, alle vragen beantwoord!

(Deze presentatie is onderdeel van een reeks van 4 samenhangende EU presentaties/workshops die ook afzonderlijk te volgen zijn)

Datagedreven mobiliteitsbeleid, voorbeelden vanuit mobility as a service

Anneloes Bal en Liselotte Bingen

MaaS-team | Unit Innovatie | DGMo 

Tijdens deze sessie gaan we in op de reden dat we in moeten zetten op datagedreven beleid, welke databronnen we kunnen gebruiken, welke inzichten we hebben opgedaan uit onze data analyses, wat input voor beleid kan zijn en wat de valkuilen en de lessons learned zijn geweest. We illustreren dit aan de hand van enkele cases uit de praktijk: het bepalen van strategische locaties voor mobiliteithubs, definiëren van OV-knooppunten en inzicht in de verplaatsingen van deelscooters in Rotterdam.

Workshop: Van droom naar werkelijkheid – de Digitwin Noordzee

Joan Staeb, Lodewijk Abspoel en Xander Keijser

I&W en Rijkswaterstaat

Kunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan op andere gebruikers en het zeeleven inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken van geavanceerde verwerkings- en visualisatietechnieken? Dat is de vraag die centraal staat in het project Digitwin Noordzee, maar waarop we ook een antwoord hebben!

De komende jaren staat Nederland voor grote uitdagingen ten aanzien van het gebruik van de Noordzee voor energiewinning, economische activiteiten en bescherming van natuurwaarden. Door data, informatie en modellen bij elkaar te brengen in de Digitwin Noordzee kunnen de ecologische, economische en ruimtevraagstukken voor de Noordzee op transparante wijze worden doorgerekend en uitkomsten integraal worden beoordeeld.

Het doel van de sessie is om gebruikers mee te nemen in de ontwikkeling van de Digitwin Noordzee. De sessie zal bestaan uit een presentatie over de droom die we hadden voor een Digitaal Aquarium, de realisatie van die droom door de ontwikkeling van de Digitwin Noordzee en een presentatie van de tools die (verder) ontwikkeld zijn binnen het project. Daarnaast is er voldoende ruimte voor interactie.

RWS innovatie aanpak Maak kennis met de online hulp

Mattijs Erberveld

Rijkswaterstaat

Een nieuwe online tool helpt je bij het innoveren. Maak kennis met deze proces aanpak en bijbehorende handige hulpmiddelen

Third party data is here to stay: KNMI experiences and use cases with novel crowdsourced data

Jan Willem Noteboom, Irene Garcia Marti, Kirien Whan

KNMI

Third party data are a fast growing source of data that offer viable opportunities for KNMI to improve the spatial resolution of weather and climate warnings and forecasts. We introduce third party data at KNMI, and discuss some use cases where novel data sources have led to new insights and understanding, for example during the extreme precipitation in Limburg (13 and 14 July 2021).

(presentatie in het Engels)

Een data community bouw je samen

Irina van Dijk

UMC Utrecht 

Sta jij open voor het opzoeken van collega’s binnen het ministerie? En ben je benieuwd op welke manieren je deze verbindingen kunt leggen? Start vandaag nog met community building!

Gluren bij de buren: Het datalab van buitenlandse zaken

Vincent van Thuijl & Hette Cornelisse

Buitenlandse Zaken

Datagedreven werken in de praktijk; lessons learned van drie jaar Datalab BZ.

 Hoe breng je datagedreven werken in de praktijk? Wat is een datalab en hoe draagt het datalab bij aan datagedreven werken binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Centraal staan voorbeelden van het werken met data, de lessons learned en de randvoorwaarde voor het werken met data.

Digitale Europese samenwerking: Ambities van RWS/IenW verbinden met de ambities van de EU Digitale agenda

Raymond Feron

Rijkswaterstaat

Bij Bureau Brussel werken we aan een aantal nieuwe digitale project-initiatieven voor de komende jaren. Om een paar koplopers te noemen: Cyber & Water, Reliable software for Storm Surges, Connected Rivers en Predictive Maintenance (Asset Health Center).” Wil je weten waar we nu staan, hoe deze projecten de komende tijd worden vormgegeven en op welke wijze Europese subsidie programma’s de datastrategie van RWS en IenW kunnen versnellen? Kom dan even langs in deze sessie.

Check de impact van AI!

Nina Buwalda en Sterre Romkema

CDIV (AI kwartiermaker team) 

De introductie van een AI Impact Assessment (AIIA) helpt de innovatiekracht van IenW te vergroten. De tool helpt bij het discussiëren over, en het toetsen van nieuwe AI-systemen. Binnen IenW zijn er momenteel al meer dan 60 AI initiatieven. Deze initiatieven zijn gebaat bij uniforme ethische en wettelijke kaders. De AIIA voorziet daarin.

Succesvolle datagedreven innovatie: hoe borg je als ministerie van I en W dat je relevant blijft in een wereld van (big) data en kunstmatige intelligentie?

Frans Feldberg

Vrije Universiteit Amsterdam 

In zijn presentatie gaat Frans dieper in op de impact van digitale innovaties op organisaties in het algemeen en (big) data en kunstmatige intelligentie in het bijzonder. Hij gaat in op het waarom, wat en hoe van datagedreven innovatie. Waarom moeten data en AI topmanagementprioriteiten zijn voor iedere organisatie, hoe moeten organisaties reageren op de uitdagingen die data en AI met zich meebrengen, en ‘what’s next’, zijn vragen die in zijn presentatie zullen worden beantwoord. Aan de hand van DatCan, het datagedreven innovatie canvas, geeft hij concrete handvatten voor het starten van succesvolle dataprojecten. Frans wil zijn publiek graag inspireren met aansprekende voorbeelden en concrete business cases.

Beter gebruik maken van data bij het beoordelen van beleidsopties

Niek Mouter

TU Delft en Populytics 

De Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt sinds jaar en dag gebruikt om de maatschappelijke meerwaarde van overheidsprojecten vast te stellen. De data die wordt gebruikt voor deze beoordeling is sterk verouderd (soms komt het empirische materiaal zelfs uit het vorige millennium). Ook blijkt de generieke data die nu wordt gebruikt vaak moeilijk toepasbaar voor het vaststellen van de maatschappelijke waarde van specifieke overheidsprojecten. Dat moet beter kunnen in 2021! In deze sessie presenteren we de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). De essentie van deze methode is dat duizenden burgers de effecten van overheidsprojecten beoordelen en wegen. Dit stelt de overheid in staat om beleidsopties te evalueren op basis van up-to-date en context specifieke data. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze methode al twee keer toegepast.

Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata en buitenland

Wouter Quité

DGMo

Doel is het toelichten van het belang van beschikbaarheid van eenduidige multi-modale mobiliteitsdata en de toegevoegde waarde hierbij van het NTM. In 2020 is bestuurlijk afgesproken om de beschik¬baarheid van multimodale mobiliteitsdata verder te verbeteren door als Rijk, regio’s en de landelijke dataloketten in te zetten op de ontwikkeling van een NTM. Op Europees niveau worden afspraken gemaakt over van data uitwisseling standaarden (NAPcore). Met laagdrempelige en een¬dui¬dige mobiliteitsdata kunnen bestaande mobiliteitsdiensten verbeterd worden of nieuwe diensten worden ontwikkeld.

Heb je vragen over mobiliteitsdata, maar je weet niet waar je moet beginnen? Wil je beleidskeuzes beter onderbouwen met data? Of wil je zelf een gebruikersservice starten en ben je opzoek naar betrouwbare overheidsdata? Voor deze vragen en meer kun je binnenkort terecht bij het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM).
Wouter Quite zal met een presentatie de ins en outs van het NTM met jullie delen. Hij zal toelichten hoe het NTM multi-modale mobiliteitsdata vindbaar zal maken en hoe data kwaliteit geborgd zal worden. Gezamenlijke inwinning en standaardisatie door het NTM speelt hierin een belangrijk aspect. Ook de NTM regie op de Nederlandse inbreng in EU-verband en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving zal worden toegelicht. Doe mee en geef aan wat jij bij je werk nodig hebt van het NTM.

Ontdek hoe slimme data-analyse technieken kunnen helpen bij het vinden van (un)usual suspectsop jouw beleidsterrein, werkgebied of project

Lisa Smits en Liset Verschoore

Directie Participatie en DG Milieu en Internationaal

Ben je bezig met het maken van een stakeholderanalyse? Of wil je weten wie in de samenleving met jouw onderwerp bezig is? Doe dan mee aan deze sessie en ervaar hoe slimme data-analyse technieken jou kunnen helpen bij het vinden van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij jouw beleidsterrein, project of onderwerp. Tijdens de sessie test je een nieuw ontwikkelde stakeholderzoekmachine en ga je (hopelijk) na afloop met een lijstje van nieuwe, mogelijke stakeholders naar huis

Innovatiemarkt

Diverse sprekers

In deze sessie twee korte presentaties:

(1) Koppeling tussen transportbewegingen en goederenstromen in binnenvaart
Margje Schuur en Dirk Jan Oostwoud Wijdenes (ILT)

Interactief dashboard over goederenstromen en overslaglocaties in de binnenvaart. Inzicht en overzicht is onmisbaar voor risico-gestuurd toezicht en handhaving.

(2) Het ruimtelik inspectieprcoes van KNMI weerstations: voegen drones hier iets aan toe?
Tim Vlemmix en Sophie Drijver (KNMI)

Het KNMI beheert automatische weerstations die verspreid staan in ons land en op de Noordzee voor het meten van wind, temperatuur, straling, neerslag en bewolking. De ruimtelijke omgeving van de stations kan van invloed zijn op de metingen, denk bijvoorbeeld aan gebouwen of bomen die de windmeting beïnvloeden of bij een bepaalde zonnestand een schaduw werpen op de sensoren. Omdat de omgeving van de weerstations kan veranderen voert het KNMI inspecties uit. Momenteel bekijken wij of openbare data en mogelijk ook drones iets kunnen toevoegen aan dit inspectieproces.

Gijs van Schouwenburg in gesprek met​

Peter Diez en Mattheus Wassenaar

Reflectie door gesprekleider Gijs van Schouwenburg met twee gasten op de onderwerpen die gedurende de dag behandeld zijn. Dagelijks kiezen gespreksleider en gasten een aantal pareltjes uit het programma die het belang van dataficering en digitalisering binnen IenW ondersteunen. Centraal staat de doorvertaling van de ambities in concrete acties van nu en mogelijkheden voor morgen.

Peter Diez is directeur Internationaal van DG Milieu en Internationaal. Bij DGMI is Peter tevens Coördinerend directeur ‘I’ en daarmee lid van de IV-raad van IenW.

Matheus Wassenaar is plaatsvervangen IG en tevens CIO van ILT. In die hoedanigheid neemt hij zitting in de IV-raad van IenW. Binnen ILT werkt Matheus aan de verbetering van de informatiepositie van de ILT.

Gijs van Schouwenburg is programmamanager van het IenW brede veranderprogramma Anders Omgaan met Data dat vooral als doel heeft en had om IenW zich bewust te laten worden van het belang van dataficiering en digitalisering voor de maatschappij. Dat IenW daarom kennis moet opdoen van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van data-innovatie, de mogelijke gevolgen daarvan voor IenW en de technische mogelijkheden van data-innovatie en toepassingen daarvan binnen IenW in beeld moet brengen en haar handelen daarop moet afstemmen.